Social media is king

Inför lanseringen av en företagsversion på Google + ( i dagsläget finns bara företagssidor) har Google gjort en studie i hur olika företag använder sig av sociala medier inom verksamheten.

Resultatet är inte överraskande, men det är alltid kul att få papper på att sociala medier är en bra investering.

”87 procent av de företag i studien som växer snabbast uppger att de använder sociala medier inom företaget. Tre fjärdedelar säger att företag som omfamnar sociala medier kommer att växa snabbare än de som struntar i det.”

”38 procent av de svarande som använder sociala medier säger att de är nöjda med jobbet, mot 18 procent av dem som aldrig använder sociala medier.”

En tredjedel av de svarande uppger att deras arbetstid har använts mer effektivt och att de snabbare hittar rätt kompetens.

Hela artikeln finns att läsa här.

P.s Extern kommunikation: Det finns en stor fördel med att arbeta med Goggle + som nätverk. När du googlar på någonting värderar Google Google+ sidorna högre. Har du en vän som har plussat en viss sida rankas den högre. Självklart är det större chans att du anlitar den flyttfirma din kompis plussat än en som du inte vet något om.

Men, köpa plus, motsvarigheten till att betala för likes eller followers är helt idiotiskt. Av den enkla anledningen att det inte spelar roll om du har 1000 plus från Indien när någon söker från Sverige.

// Lina Areblad

 

 

Annonser

13 % av alla företag använder inte sociala medier i sin kommunikation

Nordens största rapport om företags användande i sociala medier är här. Det är Hammer Hanborg som ligger bakom undersökningen. Ca 3 300 kommunikatörer har deltagit och bidragit med sin bild. Resultatet visar att tron på sociala medier har ökat markant de senaste åren. I dagsläget är det bara 13% som inte använder sociala medier i sin marknadsföring.

”Vi ser ett skifte i hela kommunikationsbranschen där sociala medier gått från en kanal som betraktats som lite av ett pionjärområde, till en av de viktigaste kanalerna för varumärkesbyggande och relationsskapande”, säger Christina Hammer, delägare Hammer & Hanborg. ”I de delar av undersökningen där vi ber respondenterna att utse Sveriges bästa kommunikationsteam och bäst i branschen, ser vi också att de företag som vunnit kollegornas respekt i huvudsak är de som lyckats väl i sociala medier. Självklart ställer denna utveckling nya krav på Sveriges kommunikatörer, samtidigt som nya möjligheter skapas för både företag och medarbetare”.

Vilka sociala medier använder ditt företag i sitt kommunikationsarbete idag?

Facebook är det medie som företag använder sig allra mest av. Hela 77% använder Facebook där 90% av de företag som verkar inom ideel sektor använder sig av Facebook.  Det är kul att se att så många använder sig av Twitter, jämfört med föregående år har användningen ökat med 20 %.

Två saker jag saknar i rapporten är. Vilka är de 13%  som inte använder sociala medier är och framförallt varför. Det andra är angående de företag som varit med sedan 2010. Vilka resultat har det gett dem, vad fungerar bäst, vad fungerar sämre osv.

// Lina Areblad